1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Hoạt động

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Chợ điện tử - Mạng mua bán rao vặt hiệu quả.

Luồng tin hiện tại đang trống.
Đang tải...
Đang tải...