1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Điểm thưởng dành cho baotapsamac

 1. 10
  Thưởng vào: 3/10/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 29/9/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 26/9/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Đang tải...