1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Danh hiệu

  1. Thưởng vào: 18/11/17

    Thành viên/Người bán đã xác nhận

    Thành viên/Người bán xác nhận thông tin qua số điện thoại, Email, hồ sơ MXH.
    Reason: Chào bạn

Đang tải...