1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Danh hiệu

 1. Thưởng vào: 20/11/17

  Thành viên/Người bán đã xác nhận

  Thành viên/Người bán xác nhận thông tin qua số điện thoại, Email, hồ sơ MXH.

 2. Thưởng vào: 7/11/17

  Nhà tài trợ

  Thành viên đã ủng hộ diễn đàn duy trì hoạt động

 3. Thưởng vào: 7/11/17

  Thành viên/Cửa hàng được yêu thích

  Thành viên được yêu thích

Đang tải...