1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Điểm thưởng dành cho thanh49bl03

  1. 1
    Thưởng vào: 30/10/18

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Đang tải...