1. Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box = Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết. Để hạn chế Spam, khi bạn đăng bài bắt buộc phải nhập từ khóa sản phẩm.

Toàn quốc Phim cách nhiệt ô tô chính hãng cho xe hơi ôtô chính hãng 0923 094037

Thảo luận trong 'Bán nhà riêng' bắt đầu bởi 8zphol8x, 15/5/19.

  1. Vị trí người bán:

   Hải Dương
  2. Trạng thái:

   Like New
  3. Giá:

  4. Số điện thoại:

   0918041592
  5. Địa chỉ:

   Đồng Tháp
  6. Thông tin:

   15/5/19, 0 Trả lời, 23 Đọc
 1. 8zphol8x

  8zphol8x Thành viên

  Chợ điện tử - Mạng mua bán online hiệu quả và đăng tin rao vặt miễn phí: Phim cách nhiệt ô tô chính hãng cho xe hơi ôtô chính hãng  ĐỨC auto – Nội Thất Xe Hơi Cao Cấp

  642C Qlộ13, hiệp bình phước, thủ đức, hcm

  Liên hệ: 09642.11720

  470/I8 an dương vương, Quận 5, sài gòn
  Liên hệ: 0923 094037


  website: http://xehoithuduc.com

  mail: [email protected]  Tác dụng của dán phim cách nhiệt xe hơi ô tô Mỹ chính hãng: cách nhiệt ô tô, chống nắng nóng ô tô, dán kính xe hơi

  cách nhiệt, chống nóng hiệu quẢ, giẢm sức nóng từ năng lượng mặt trời lên tới 98%

  cẢn 99,9% tia uv, chống lẠi các tác hẠi từ ánh nắng mặt trời

  giẢm chói lóa bỞi mặt trời, đèn pha chiẾu ngưỢc, tẦm nhìn thoẢi mái

  cẢn sức nóng, tiẾt kiỆm nhiên liỆu xăng cho xe

  tăng độ bỀn vỮng cho cỬa kính xe trưỚc các tác động từ bên ngoài

  màu sẮc hài hòa đỒng bộ ,tăng độ thẨm Mỹ sang trỌng cho chiẾc xe

  bẬt mí hẬu quẢ siêu kinh khỦng khi ô tô của bẠn quá nóng: hỆ quẢ đẦu tiên khi chiẾc xe bẠn quá nóng có thỂ nhẬn ra bẰng mẮt thưỜng đó là hỆ thỐng làm lẠnh hoẠt động

  quá công suẤt gây giẢm tuỔi thỌ bộ phẬn làm lẠnh, nghiêm trỌng hơn có thỂ Ảnh hưỞng đẾn đưỜng điỆn của mỘt chiẾc ô tô.

  ngoài ra chiẾc xe của bẠn quá nóng sẼ khiẾn cho nội thẤt mau xuỐng cẤp, kỂ cẢ ghẾ hoẶc các phỤ kiỆn Ốp trang trí phía bên trong chiẾc xe của bẠn.

  nhưng quan trỌng hơn khi chiẾc xe của bẠn quá nóng nó khiẾn cho bẠn hoẶc gia đình mẤt đi sỰ yêu thích ban đẦu,

  nẾu quá nỮa thì khiẾn mọi ngưỜi e ngẠi khi leo lên chiẾc xẾ yêu của bẠn !

  đỪng lo tẤt cẢ các yẾu điỂm trên sẼ được khẮc phục hoàn toàn khi bẠn dán phim cách nhiệt xe hơi ô tô ô tô chính hãng do xehoithuduc.com phân phỐi.

  ngoài ra dán flim cách nhiệt ô tôcòn 7 lỢi ích khác bẠn không thỂ ngỜ đẾn. vua dán kính film phim cách nhiệt ô tôxe ô tô tỐt nhẤt rẺ nhẤt tphcm

  1. sỰ thẨm Mỹ

  2. chống chói, chống lóa

  3. bảo vệ nội thẤt

  4. bảo vệ sức khỎe

  5. cách âm tỐt

  6. gia tăng tính an toàn

  7. cân bẰng lẠi nhiệt độ và tiẾt kiỆm điỆn năng thưỜng thì nhỮng tẤm kính sẼ là nơi tẬp trung mọi nhiệt lượng của ánh sáng mặt trời.

  điỀu này khiẾn nhiệt độ lên rẤt cao. sẢn phẨm dán phim cách nhiệt ô tôcho xe hơi ô tô của xehoithuduc.com giúp cẢn đẾn 90% sức nóng mặt trời.

  kẾt quẢ là, nhiệt độ trong xe lúc nào cũng trỞ lên mát mẺ vì thẤp hơn 6 độ so vỚi ngoài trời.

  qúy khách vui lòng liên hỆ : xehoithuduc.com - sẼ được phục vỤ tẬn nhà - tẬn nơi
  ĐỨC auto – Nội Thất Xe Hơi Cao Cấp

  642C Qlộ13, hiệp bình phước, thủ đức, hcm

  Liên hệ: 09642.11720

  470/I8 an dương vương, Quận 5, sài gòn
  Liên hệ: 0923 094037


  website: http://xehoithuduc.com

  mail: [email protected]  PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ CHÍNH HÃNG CHO XE HƠI ÔTÔ CHÍNH HÃNG  [​IMG]


  [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]

  TÁC DỤNG CỦA DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI Ô TÔ MỸ CHÍNH HÃNG: CÁCH NHIỆT Ô TÔ, CHỐNG NẮNG NÓNG Ô TÔ, DÁN KÍNH XE HƠI
  CÁCH NHIỆT, CHỐNG NÓNG HIỆU QUẢ, GIẢM SỨC NÓNG TỪ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN TỚI 98%
  CẢN 99,9% TIA UV, CHỐNG LẠI CÁC TÁC HẠI TỪ ÁNH NẮNG MẶT TRỜI
  GIẢM CHÓI LÓA BỞI MẶT TRỜI, ĐÈN PHA CHIẾU NGƯỢC, TẦM NHÌN THOẢI MÁI
  CẢN SỨC NÓNG, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU XĂNG CHO XE
  TĂNG ĐỘ BỀN VỮNG CHO CỬA KÍNH XE TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI
  MÀU SẮC HÀI HÒA ĐỒNG BỘ ,TĂNG ĐỘ THẨM MỸ SANG TRỌNG CHO CHIẾC XE
  BẬT MÍ HẬU QUẢ SIÊU KINH KHỦNG KHI Ô TÔ CỦA BẠN QUÁ NÓNG: HỆ QUẢ ĐẦU TIÊN KHI CHIẾC XE BẠN QUÁ NÓNG CÓ THỂ NHẬN RA BẰNG MẮT THƯỜNG ĐÓ LÀ HỆ THỐNG LÀM LẠNH HOẠT ĐỘNG QUÁ CÔNG SUẤT GÂY GIẢM TUỔI THỌ BỘ PHẬN LÀM LẠNH, NGHIÊM TRỌNG HƠN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐƯỜNG ĐIỆN CỦA MỘT CHIẾC Ô TÔ. NGOÀI RA CHIẾC XE CỦA BẠN QUÁ NÓNG SẼ KHIẾN CHO NỘI THẤT MAU XUỐNG CẤP, KỂ CẢ GHẾ HOẶC CÁC PHỤ KIỆN ỐP TRANG TRÍ PHÍA BÊN TRONG CHIẾC XE CỦA BẠN. NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN KHI CHIẾC XE CỦA BẠN QUÁ NÓNG NÓ KHIẾN CHO BẠN HOẶC GIA ĐÌNH MẤT ĐI SỰ YÊU THÍCH BAN ĐẦU, NẾU QUÁ NỮA THÌ KHIẾN MỌI NGƯỜI E NGẠI KHI LEO LÊN CHIẾC XẾ YÊU CỦA BẠN ! ĐỪNG LO TẤT CẢ CÁC YẾU ĐIỂM TRÊN SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOÀN TOÀN KHI BẠN DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI Ô TÔ Ô TÔ CHÍNH HÃNG DO XEHOITHUDUC.COM PHÂN PHỐI. NGOÀI RA DÁN FLIM CÁCH NHIỆT Ô TÔCÒN 7 LỢI ÍCH KHÁC BẠN KHÔNG THỂ NGỜ ĐẾN. VUA DÁN KÍNH FILM PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔXE Ô TÔ TỐT NHẤT RẺ NHẤT TPHCM 1. SỰ THẨM MỸ 2. CHỐNG CHÓI, CHỐNG LÓA 3. BẢO VỆ NỘI THẤT 4. BẢO VỆ SỨC KHỎE 5. CÁCH ÂM TỐT 6. GIA TĂNG TÍNH AN TOÀN 7. CÂN BẰNG LẠI NHIỆT ĐỘ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG THƯỜNG THÌ NHỮNG TẤM KÍNH SẼ LÀ NƠI TẬP TRUNG MỌI NHIỆT LƯỢNG CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI. ĐIỀU NÀY KHIẾN NHIỆT ĐỘ LÊN RẤT CAO. SẢN PHẨM DÁN PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔCHO XE HƠI Ô TÔ CỦA XEHOITHUDUC.COM GIÚP CẢN ĐẾN 90% SỨC NÓNG MẶT TRỜI. KẾT QUẢ LÀ, NHIỆT ĐỘ TRONG XE LÚC NÀO CŨNG TRỞ LÊN MÁT MẺ VÌ THẤP HƠN 6 ĐỘ SO VỚI NGOÀI TRỜI.
  QÚY KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ : XEHOITHUDUC.COM - SẼ ĐƯỢC PHỤC VỤ TẬN NHÀ - TẬN NƠI
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...